Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Deadline of this assignment is set to: 2018-06-22 20:00:00

1. Task: Safety on Road

Blíži sa leto, čas cestovania a zvýšeného pohybu automobilov na cestách. Preto sa polícia pod novým vedením rozhodla nainštalovať automatické merače rýchlosti, ktoré budú varovať vodičov aj účtovať pokuty.

Úloha: Zostrojte a naprogramujte robota, ktorý bude merať rýchlosť okoloidúceho vozidla (ideálne robotického). Ak prekročí obmedzenie rýchlosti, tak systém bude signalizovať prekročenie rýchlosti. Ak na upozornenie nezareaguje, tak mu naúčtuje pokutu (vydá zvukový signál "POKUTA").

2. Task: Atletika

Je leto, čas atletických pretekov a tak sa roboty s umelou inteligenciou tiež chcú zapojiť.

 

Úloha: Zostrojte robota, ktorý dokáže skákať do diaľky. Robot sa rozbehne na rovnej rozbehovej dráhe, na konci ktorej je odrazová čiara (môžete si pomôcť aj inými čiarami, ktoré sú pred odrazovou čiarou). Robot sa odrazí tak, že sa za odrazovou čiarou nedotýka zeme... až kým nedopadne. Prvé miesto dotyku za odrazovou čiarou sa označí a zmeria sa vzdialenosť od odrazovej čiary. V okamihu tesne pred dopadom musí byť celý robot vo vzduchu. Rozmery robota v každom okamihu nesmú presiahnuť 50 cm a robot musí skok uskutočniť do 30 sekúnd od štartu.

Solutions