Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Deadline of this assignment is set to: 2019-04-12 20:00:00

1. Task: Hammer throw

Hod kladivom je jedna z najstarších atletických disciplín olympijských hier v modernej ére. Bola prevzatá z tradičných škótskych hier (Highland games), ktoré vznikli potom, čo sa Škóti snažili nájsť nové spôsoby boja, keď im anglický kráľ Eduard I. zakázal nosiť zbrane.

Atlét vezme vyše 7kg kovovú guľu zavesenú na pevnom kovovom drôte, štyrikrát sa zatočí a potom ju v správnom smere odhodí tak, aby zaletela čo najďalej.

Úloha: Naprogramujte robotického atléta, ktorý bude vrhať kladivom do diaľky. Kladivo si môžete zostrojiť zo špagátu a vhodného závažia, ktoré nebude vážiť viac ako 200 gramov. Robot môže použiť najviac 2 motory. Zmerajte vzdialenosť, do ktorej robot kladivo odhodí. Iba najväčšia vzdialenosť získa 3 body (ak bude spĺňať všetky náležitosti). Upozornenie: program spúšťajte vždy iba keď žiaden človek nie je v dosahu kladiva - v ľubovoľnom smere! (použite štíty) a len za prítomnosti dospelej osoby.

Otázky a odpovede:

Ot: Má to byť "humanoidný" typ robota, ktorý sa bude celý točiť pri vrhaní kladiva, alebo to môže byť aj robot so statickou základňou a rotujúcou časťou pre vrhanie kladiva?
Od: Nemusí to byť humanoid. Môže sa časťami, ktoré sa nehýbu aj pevne opierať o zem.
Ot: Počet otáčok kladiva pred odhodením je obmedzený na 4 alebo je ľubovoľný?
Od: Kladivárovi by sa zatočila hlava, ale robot si môže dovoliť aj viacero otáčok.
Ot: Smer odhodenia kladiva má byť pevne stanovený alebo môže byť náhodný?
Od: Je to hod kladivom, takže hod by mal jasne smerovať do vopred stanoveného trojuholníkového odhodiska (a dopadnúť tam cielene a nie iba náhodou), hody do hľadiska sa nepočítajú.
Ot: Ak bude spĺňať všetky náležitosti - to znamená splniť dve podmienky: najviac 2 motory a 200 g kladivo alebo splniť ešte aj podmienku pre otáčanie sa celého robota, najviac 4 otáčky pred odhodením a pevne stanovený smer odhodenia?
Od: Podľa toho, čo už bolo napísané, ale najmä základné náležitosti: popis, program, video, obrázky robota a tímu.
 
Dotatok: Prišli ešte ďalšie zaujímavé otázky, takže ešte jedno upresnenie: Robot musí aspoň trochu pripomínať atletickú disciplínu hodu kladivom. To znamená, že nemôže byť pripevnený o zem alebo podložku pevne (rukou sa dá nadvihnúť), pred odhodením kladiva ním musí točiť a odhadzované kladivo by malo vážiť aspoň tolko ako bežná horalka zo Serede.

2. Task: Gymnastic Rings

Gymnastika je vznešené hobby. Ľudia, ktorí mali to štastie, že ich v detstve viedli ku gymnastike a cvičeniu vôbec, získali do života skvelý základ: ohybnosť, pružnosť, silu a jemnú kontrolu pohybov tela. Cvičenia na gymnastických kruhoch patria medzi náročnejšie, hlavne po silovej stránke.

Úloha: Zostrojte a naprogramujte robota, ktorého môžete pripevniť na gymnastické kruhy - pochopiteľne, na nejakú ich zjednodušenú verziu a ktorý dokáže na kruhoch urobiť nejaké zaujímavé gymnastické cvičenie.

Solutions