Deadline of this assignment is set to: 2013-08-20 23:59:59

1. Task: Pomoc z Japonska

Podľa správy zverejnenej začiatkom tohto týždňa zakúpili japonskí investori slovenské dlhopisy za 30 miliárd Yenov. Jedna japonská firma sa rozhodla podporiť svoju investíciu a tak venovala slovenskej základnej škole robotického učiteľa. Ako vidno na videu, robotická učiteľka toho zatiaľ veľa nevie, a tak riaditeľ ZŠ rozhodol, že bude aspoň za všetkých učiteľov podpisovať vysvedčenia. Nesklamte investorov z krajiny vychádzajúceho slnka a ukážte im, že pomoc nevyjde nazmar!

Úloha: robot drží v ruke pero alebo fixku a nachádza sa pred/nad papierom formátu A4. V dolnej časti papiera je čiernou páskou označené miesto na podpis. Úlohou robota je nájsť toto miesto a nad čiaru perom alebo fixkou napísať svoj podpis. Ako vieme, podpis nemusí byť vždy čitateľný, ale musí byť jednoznačný, takže pri podpise druhého vysvedčenia má vyzerať rovnako (zdokumentujte to).

Robot, prosím tu to podpíš...

Ak sa vám aj úlohu nepodarí vyriešiť celkom, pošlite nám aj svoje čiastočné riešenia! Možno budú aj tak najlepšie.

Solutions