Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Deadline of this assignment is set to: 2019-05-11 20:00:00

1. Task: Light pollution

Obytné štvrte, cesty, fabriky i verejné priestranstvá sú v noci osvetlené, aby sa tam mohli bezpečne pohybovať ľudia a doprava, aby sa chránil majetok, alebo aby sa zviditeľnili zaujímavé pamiatky. Veľa energie sa minie na svetlo, ktoré uniká do vesmíru, alebo nevhodne svieti ľudom do obydlí počas noci. Je to celkom zbytočné, stačilo by svietidlá konštruovať tak, aby svetlo mierilo len smerom dolu, prípadne, aby sa ostatné svetlo odrazilo smerom k zemi. Pohľad z vesmíru tak stále naznačuje ktoré miesta na Zemi sú najviac zmenené ľudskou civilizáciou.

sveteľné znečistenie

Obrázok: Svetelné znečistenie v Európe v roku 2018, zdroj: lightpollutionmap.info.

Úloha: ufónsky robot sa pohybuje po kruhovej obežnej dráhe s priemerom aspoň 1m vyznačenej čiernou čiarou. Využitím svetelného senzora v režime rozptýleného svetla robot zaznamenáva svetlo dopadajúce na obežnú dráhu z vnútra kružnice. Umiestnite tam niekoľko rôznych zdrojov svetla. Úlohou robota je toto svetelné znečistenie zmapovať. Záznam nejakým spôsobom následne vizualizujte na počítači, vynajdite sa. :-)

2. Task: Watchman

Jedno z únavných povolaní, v ktorom roboty môžu dobre nahradiť ľudí, je stráženie priestorov. Vďaka tomu sa títo ľudia budú môcť venovať iným užitočným veciam. Práce je neobmedzene veľa, len ju musí mať kto zaplatiť. ;)
Spoločnosť Knightscope ponúka strážne roboty do interiéru aj exteriéru, pozrite sa:

Mobilné telefóny majú dnes väčšinou kvalitné fotoaparáty. Ich automatické aktivovanie bez vytvárania vlastnej aplikácie pre Android/iPhone (tomu by sme sa chceli tento raz vyhnúť) je trochu náročné, keďže kapacitné dotykové displeje reagujú takmer výlučne na priamy alebo nepriamy kontakt s ľudským telom. Na väčšine telefónov je ale možné robiť fotografie aj pomocou mechanických tlačidiel. Ak nie, môžeme si pomôcť malým trikom: pripojte do telefónu nabíjací káblik, displej potom reaguje na jeho "uzemnenú" USB koncovku, môžete ju napr. zabaliť do alobalu a vytvoriť tak alobalový prst :).

Úloha: zostrojte robota strážnika, ktorý bude jazdiť po nejakom okruhu so zákrutami vľavo aj vpravo vyznačenom čiarou na podlahe. Robot povezie zapnutý mobilný telefón v režime fotoaparátu. Bude pozorovať svoje okolie napríklad ultrazvukovým senzorom. Vždy, keď zachytí nejaký neočakávaný predmet, odfotí ho. Zdokumentujte činnosť robota aj zachytené situácie.

Solutions