Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Deadline of this assignment is set to: 2019-06-11 20:00:00

1. Task: Knot

Leto, čas krásnych zážitkov, nových priateľstiev a výletov za hranice všedných dní je za dverami. Možno niekoho z vás cesty zavedú až na morskú bárku, a bude odkázaný na vlastnú námornícku šikovnosť, alebo sa bude štverať na strmú skalu a viazať sa na istiace lano (prosím opatrne!), alebo bude potrebovať zaviazať balík s dobrotami pre súrodenca, ktorý je v tábore alebo u babičky. Pripravme sa na to vopred a natrénujme si viazanie základných uzlov.

Na Internete nájdeme množstvo výborných stránok o uzloch, napríklad animatedknots.com, uzly.8u.cz, alebo chockstone.org.

Úloha: Postavte robota, ktorý spraví na šnúrke nejaký uzol.

 

2. Task: Geometria pre kajšmentke

V jednom z predcházajúcich kôl bolo úlohou vytvoriť robota, ktorý dokáže položiť figúrku na pomyselný priesečník dvoch priamok. Stačil na to dobrý pozorovací talent a radosť z riešenia matematických úloh. Ak sa medzi nami nachádza kožmeker, ktorý by z úloh s jemným matematickým nádychom mal radosť, ponúkame (aj na prázdniny) ešte zopár z nich. V tomto kole si stačí vybrať jednu jedinú a vyriešiť ju. Skúste čo najmenej používať zložité matematické funkcie a čo najmenej meniť prostredie, v ktorom sa robot pohybuje.

Úloha: Pre každý trojuholník existuje práve jedna kružnica, ktorá sa dá do neho vpísať - čiže taká, ktorá sa dotýka každej z jeho strán. Vymyslite robota, ktorý do stredu vpísanej kružnice trojuholníka vyznačeného čiernou čiarou na podlahe umiestni figúrku.

Úloha: Pre každý trojuholník tiež existuje práve jediná kružnica, ktorá prechádza všetkými jeho vrcholmi. Vytvorte robota, ktorý umiestni figúrku do stredu tejto kružnice.

Úloha: Plochý trojuholníkový tvar dokážeme oprieť aj o hrot ihly - o jediný bod, ktorý sa nachádza v jeho ťažisku. Na podlahe je čiernou čiarou vyznačený trojuhoľník. Zostrojte robota, ktorý do jeho ťažiska umiestni figúrku.

Úloha: Na podlahe je čiernou čiarou vyznačený nejaký N-uholník (3 <= N <= 10). Úlohou robota je zistiť aké je N (na konci ho oznámi na displeji a vydaním N zvukových signálov).

Úloha: Na podlahe je čiernou čiarou vyznačený nejaký mnohouholník. Úlohou robota je zistiť podľa koľkých osí je symetrický. Prvý príklad na obrázku má jednu os symetrie, druhý má až štyri.

Solutions