Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Riešenie možno odovzdávať do: 08.05.2020 20:00:00

1. Úloha: Zotrvačník

Každý sa už určite niekedy hral so zotrvačníkovým autíčkom. Keď sa zotrvačník roztočí, uschová toľko rotačnej kinetickej energie, že je schopný poháňať hračkárske autíčko v plynulej jazde aj niekoľko metrov.

Pozrite si aj zotrvačníkový model od LEGO Education: Flywheeler.

Úloha: zostrojte zotrvačník, ktorý síce nebude poháňať autíčko, ale vydrží sa točiť čo najdlhšie. Zotrvačník sa bude roztáčať LEGOvým motorčekom a nie rukou. Po odštartovaní programu najskôr motorček roztočí zotrvačník, potom sa môže tento pohon automaticky odpojiť. Od tohto okamihu nejakými senzormi zmerajte čas, ako dlho sa zotrvačník bude točiť, kým nezastane. 3 body získa iba riešenie, v ktorom sa zotrvačník dokáže točiť najdlhší čas. Použite iba LEGO súčiastky, obmedzenie: špeciálne zotrvačníkové súčiastky, ako napr. 11125c01 - flywheel plate, nie sú povolené.

2. Úloha: Mapovanie

Mapovanie neznámeho prostredia je jedna zo základných úloh v robotike. Robot, ktorý vo fabrike montuje autá vie presne čo sa okolo neho nachádza a čo má robiť. Ale robot, ktorý sa pohybuje v skutočnom svete a má v ňom plniť rôzne úlohy - napríklad rozvážať tovar, preskúmať poškodenú budovu po zemetrasení, alebo hoci aj navrhnúť rozloženie nábytku v novej kancelárii potrebuje vytvoriť mapu svojho prostredia.

Úloha: robot sa nachádza v miestnosti, ktorej všetky steny sú navzájom rovnobežné, alebo kolmé, čiže v miestnosti sa nachádzajú iba pravoúhlé rohy. Robot túto miestnosť preskúma a na svojom displeji zobrazí mapu obrysov miestnosti. Svoje merania zároveň uloží do súboru. Tento súbor preneste na PC a tam mapu znovu zobrazte. Môžete využiť ľubovoľný jazyk - Python, Imagine Logo, C#, ale aj mapu na PC má nakresliť program, nemá to byť iba obrázok, ktorý bol prenesený z displeja robota. V miestnosti sa okrem stien nenachádza nič a jej rozmery zaberajú pôdorys aspoň 60x60 cm, ideálne väčší. Ako vždy, predveďte činnosť robota na viacerých miestnostiach. Príklad pôdorysu:

 

Riešenia