Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology Logo Robotika.SK Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University    Centrum vedecko-technických informácií SR

Riešenie možno odovzdávať do: 20.08.2013 23:59:59

1. Úloha: Letná brigáda

Zatiaľ čo sa v iných kútoch sveta robotické taxíky pomaly nasadzujú do prevádzky (hitom tohto roka je robot Ropits - Robot for Personal Intelligent Transport System), u nás sa zatiaľ s ničím podobným nestretneme. Preto sa robot Emil rozhodol, že je čas na zmenu. Utiekol zo svojho programovacieho jazyka a jazdí v uliciach mesta. A kedže je leto a po meste sa pohybuje veľa turistov, rozhodol sa, že to využije a trochu si zarobí poctivou prácou.

Úloha: robot sa nachádza na stanovišti pre taxíky na križovatke dvoch ulíc. Pasažier mu pomocou senzora, zvukového vstupu, alebo tlačidiel na NXT kocke oznámi cieľovú križovatku, kam cestuje: číslo severo-južnej ulice a číslo východo-západnej ulice. Robot jazdí pozdĺž ciest, ktoré tvorí čierna páska na bielom podklade a dovezie cestujúceho do želaného cieľa.

Robot Emil brigáduje ako taxikár

Ak sa vám aj úlohu nepodarí vyriešiť celkom, pošlite nám aj svoje čiastočné riešenia! Možno budú aj tak najlepšie.

Riešenia