Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Deadline of this assignment is set to: 2021-05-15 20:00:00

1. Task: Robust message

Dva najväčšie suchozemské európske ulitníky - slimáci záhradní sú priatelia, ale keďže jeden žerie celý deň kapustu a druhý kaleráb a tie sú zasadené v opačnej časti záhrady, nevedia sa cez deň stretnúť. Prechádzajú však cez tú istú križovatku medzi hriadkami a rozhodli sa, že si tam budú nechávať odkazy zložené zo svetlých a tmavých kamienkov. V odkaze je zakódované číslo slivky (0-15), pod ktorou bude v nedeľu slimačia párty. Po určitom čase si to všimol aj zlomyselný vrabec a niekedy im jeden svetlý kamienok zamenil za tmavý, alebo naopak.

Úloha: vymyslite, zostrojte a naprogramujte robota slimáka, ktorý dokáže na križovatke zanechať odkaz (číslo 0-15) pomocou svetlých a tmavých "kamienkov" a ktorý taký odkaz dokáže aj prečítať. Vylepšite ho tak, že aj keď vrabec jeden z kamienkov (hociktorý!) vymení za opačný, slimák stále dokáže z odkazu prečítať správne číslo slivky. Viete zmenšiť počet potrebných čiernych/bielych kamienkov na spoľahlivé zakódovanie správy na minimum?

2. Task: Fisherman

V lavóri je voda a v nej pláva farebná ryba (alebo niečo podobné, nemusí to byť živé).

Úloha: Zostrojte a naprogramujte robota, ktorý rybu v lavóri nájde a uloví.

Solutions