Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Riešenie možno odovzdávať do: 18.06.2021 20:00:00

1. Úloha: Stojan na mobil

Často potrebujeme nakrútiť nejaké užitočné alebo umelecké video - či už o tom, ako sa pečú najlepšie koláče, ako sa skladá nejaký výrobok vytvorený na 3D tlačiarni, ako sa vyrábajú postavičky z gaštanov a podobne...  Na upevnenie mobilu niekedy používam krabicu od topánok a marmelády, ale ani tie neumožňujú také polohovanie, ako by som potreboval.

 

Úloha: Zostrojte motorizovaný mechanizmus, ktorý umožní nastaviť mobil do vhodnej polohy vo všetkých možných želateľných uhloch a v danej polohe bude držať pevne a nehybne. Dôležité je, aby sa poloha dala upravovať po veľmi jemných krokoch. Poteší nás, ak sa zariadenie bude dať na diaľku riadiť pomocou BlueTooth, ale spravte aj program, ktorý to umožní pomocou nejakej riadiacej konzoly.

2. Úloha: Triedenie LEGO kociek

Blížia sa prázdniny a bude treba zasa poupratovať všetky súčiastky zo stavebníc v LEGO učebni. Pomôžte svojim vedúcim a zostrojte robota, ktorý dokáže triediť aspoň niektoré súčiastky LEGO. Z jednej strany sa do robota umiestňujú súčiastky, na druhej strane ich do rôznych misiek roztriedi podľa veľkosti.

 

Riešenia