Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Deadline of this assignment is set to: 2013-08-20 23:59:59

1. Task: Skladník

Roboty vyrábame preto, aby nám zjednodušovali prácu. Napríklad na Katedre výrobnej techniky a robotiky na Technickej univerzite v Košiciach vyrobili robotický vozík, ktorý vozí súčiastky v sklade najznámejšej slovenskej zásielkovej firmy s elektronickými súčiastkami www.sos.sk. Robot sa pohybuje po čiare a rozváža tovar vnútri skladu.

Úloha: robot sa nachádza v sklade ako ukazuje obrázok. Na všetkých vnútorných križovatkách v druhom rade sú škatule bielej alebo čiernej farby. Počet škatúlí ani počet čiernych alebo bielych škatúlí nie je vopred známy. Úlohou robota je čo najefektívnejšie preusporiadať škatule tak, aby stáli v rade najskôr všetky biele a potom všetky čierne ako vidno na druhom obrázku. Uličky skladu môžu byť vytvorené napríklad tmavou páskou na svetlej podlahe.

Robot skladník má popresúvať krabice, biele patria na začiatok

výsledné rozloženie škatulí:

Pre rozloženie na prvom obrázku vyzerá výsledok takto

Ak sa vám aj úlohu nepodarí vyriešiť celkom, pošlite nám aj svoje čiastočné riešenia! Možno budú aj tak najlepšie.

Solutions