Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Deadline of this assignment is set to: 2023-03-31 20:00:00

1. Task: Unstable weather

Čoskoro je tu jar aj s povestným premenlivým aprílovým počasím, kedy sa z ničoho nič spustí sneh, dážď, chvíľu pekne svieti slniečko a potom zasa padajú krúpy, ba ešte aj na sv. Juraja občas nejaká krúpa spadne.Úloha pre zajace: Zostrojte robota posýpača, ktorý sa bude vedieť pohybovať vpred a rozsýpať za sebou protišmykový posyp. Posyp tvoria nejaké malé LEGO súčiastky. Robot sa pohybuje samočinne a posyp rozprašuje postupne a sám od seba. Cieľom je na jedno naloženie posýpača pokryť posypom čo najväčšie územie. Pokúste sa nejako zmerať alebo odhadnúť jeho plochu. Zaujíma nás (počíta sa) ale iba územie, kde hustota posypu nie je veľmi riedka (napr. iba zopár zakotúľaných súčiastok).

Úloha pre tigre: Simulujte krúpové prehánky. Robot je statický, zostáva na jednom mieste, ale nejakým spôsobom naraz alebo postupne vychrlí do vzduchu množstvo krúp - nejakých malých LEGO súčiastok. Tie potom popadajú na zem, ktorá je v rovnakej výške ako sám robot (ani vyššie, ani nižšie). Rozhodujúca je plocha (pokúste sa ju nejako zmerať alebo odhadnúť), počet krúp a rovnomernosť pokrytia plochy krúpami. Krúpy musia počas svojho letu aspoň na malú chvíľu vyletieť vyššie ako odštartovali.

2. Task: Spring

Už ste boli na jarných prázdninách? Dúfame, že ste si oddýchli, prečítali aspoň jednu peknú knižku a nejaký čas strávili vonku v prírode. Keď sa vrátite domov, pomaly sa začne prebúdzať.

Úloha pre zajace: Zostrojte a naprogramuje robota, ktorý bude názorne simulovať vývoj/rast nejakej rastliny. Vysvetlite o akú rastlinu ide a ako sa mení. V popise riešenia uveďte základné aj zaujímavé informácie o tejto rastline. Dekorácie sú nepovinné ale dovolené, základ však musí tvoriť naprogramovaný robot.

Úloha pre tigre: Úloha je rovnaká ako pre zajace, ale okrem videa s ukážkou Vášho riešenia odovzdajte aj druhé pekne spracované video, ktoré by mohla pani učiteľka premietnuť žiakom na prvom stupni, aby im túto rastlinu mohla predstaviť. Ak máte, pridajte do videa aj svoje zábery alebo obrázky tej rastliny. Pokúste sa vo svojom riešení použiť senzory.

 

Solutions