Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Deadline of this assignment is set to: 2023-04-30 20:00:00

1. Task: Duration of 1 year

Planéty v Slnečnej sústave obiehajú po eliptických dráhach. Ale elipsa, po ktorej Zem obieha okolo Slnka, je tak málo sploštená, že to často môžeme zanedbať a považovať obežnú dráhu Zeme za kruhovú. Ľudia v praveku o astronómii nevedeli veľa, ale ich životy ovplyvňovali meniace sa ročné obdobia, ktoré mali vplyv na tvár krajiny, dozrievanie plodín a celkovo život v prírode. Ročné obdobia sa pravidelne cyklicky striedali. Pre praľudí bolo preto veľmi užitočné zistiť ako dlho (koľko dní) tento cyklus trvá.

Úloha pre zajace: Slnko je reprezentované grepfruitom, alebo podobným objektom v strede plochy. Úlohou robota je čo najplynulejším pohybom obiehať okolo tohoto Slnka po čo najviac kruhovej dráhe. Robot má obiehať v takej vzdialenosti, v akej sa nachádza na začiatku a kedykoľvek bude ručne presunutý do inej vzdialenosti, začne obiehať po kruhovej obežnej dráhe v novej vzdialenosti. Obežná dráha ani nič iné okrem Slnka nie je nijak znázornená: ani čiarou ani predmetmi ani nijak inak, čo by robot vedel svojimi senzormi zaznamenať. Počas obiehania okolo Slnka bude robot nejakým spôsobom postupne znázorňovať každé zo štyroch ročných období, pričom pri jednom obehu okolo Slnka má zobraziť všetky štyri obdobia, každé jeden raz. Nechajte ho obehnúť Slnko aspoň tri razy a zdokumentujte, že ročné obdobia zobrazuje vždy na rovnakom mieste, pravidelne rozmiestnené pozdĺž celej obežnej dráhy.

Úloha pre tigre: Robot sa pohybuje po uzavretej obežnej dráhe znázornenej čiernou čiarou na podlahe. Jej dĺžka nie je známa, môže byť rôzna a robot sa ju nemá snažiť zmerať. Jej tvar môže byť ľubovoľný - nemusí byť kruhový, ale je cyklicky uzavretá. Okolo čiary je rozostavaných niekoľko farebných predmetov (4 - 40 predmetov), pričom ich farby sú z hľadiska robota celkom náhodné (aspoň 4 rôzne) a robot nevie koľko tých predmetov je. Robot tieto farby vie zosnímať a určiť svojím farebným senzorom. Farby reprezentujú prejavy počasia. Robot štartuje na náhodnom mieste na obežnej dráhe, môže po nej obehnúť niekoľkokrát a na základe merania "počasia" má zistiť "ako dlho trvá rok". Dá to vedieť mechanickým alebo zvukovým signálom tak, že pri svojom poslednom obehu vydá znamenie na tom istom mieste obežnej dráhy.
Obmedzenie: nie je možné použiť gyroskopický senzor, dĺžku obežnej dráhy má robot zistiť iba z prejavov počasia.

 

2. Task: A Game

Dostali sme sa do polčasu našej spoločnej púte a preto je čas na trochu tvorivejšiu úlohu. :-)

Úloha pre zajace: Z robotickej stavebnice zostrojte model. Model naprogramujte a výsledok má byť nejaká hra, ktorá sa dá hrať. Môže byť pre jedného alebo pre dvoch hráčov. Musí sa v nej niečo diať v skutočnom svete, nielen na displeji riadiacej jednotky - takže bude používať motory a senzory. Môže sa aj pohybovať, môže ju hráč držať v rukách, alebo môže byť položená na stole. V hre by malo byť možné získať nejaké body, ktoré hra nejakým spôsobom oznámi. Hrať hru by malo byť zábavné, nie príliš jednoduché ani príliš zložité. Najdôležitejšie kritérium (okrem hrateľnosti) je originalita - čiže niečo podobné nie je ľahké niekde nájsť a nápad na hru je Váš vlastný. V popise riešenia prosím uveďte, že ste v kategórii zajace.

Úloha pre tigre: Zadanie je rovnaké ako pre zajace, ale ku svojej hre vytvorte aj virtuálny model v prostredí stud.io a návod na poskladanie, tak, aby si Vašu hru mohol zostrojiť aj niekto iný a zahrať sa ju. V popise riešenia prosím uveďte, že ste v kategórii tigre.

Príklad takejto hry (hráči si nezávisle od seba vyberú dvojciferné čisla, kto dá väčšie vyhráva, ale iba ak nie je viac ako 2x väčšie):


Poznámky:

* môžete použiť aj diaľkové riadenie - či už ovládač pre infračervený senzor v stavebnici Mindstorms EV3, alebo druhú riadiacu jednotku odosielajúcu správy cez BlueTooth. Ak používate Spike Prime, je možné mu vymeniť firmware na Mindstorms Inventor pomocou aplikácie PyBricks a potom ho programovať v softvéri pre Inventor.
* odovzdať je možné iba také riešenie, na ktorom ste začali pracovať až po zverejnení tohoto zadania.
* ak sa Vám model podarí zostrojiť iba zo súčiastok jednej stavebnice, bingo!!!, ak nie, nevadí.

Solutions