Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Deadline of this assignment is set to: 2023-06-06 20:00:00

1. Task: Príšerky s.r.o.

Najkôr si prosím pozrite a hlavne vypočujte pútavé rozprávanie doc. Ladislava Mika a Príšerkách s.r.o.

Ak sa Vám páčilo, je toho viac, napr. tu: Živý plášť Zeme - GEODERMA, alebo ešte viac tu: skyfilm.cz. Ale poďme k veci:

Úloha: z robotickej stavebnice zostrojte príšerku, ktorá bude požierať nejakú zložitejšiu štruktúru zloženú z LEGO kociek a bude ju rozkladať na menšie časti alebo súčiastky. V prostredí (napr. ležiace na podlahe, alebo akokoľvek inak) sa nachádza viacero štruktúr, ktoré príšerka postupne samočinne vyhľadáva, konzumuje, rozkladá na menšie časti a tie naspäť uvoľňuje do prostredia.

Zajace: stačí, ak príšerka nájdenú štruktúru rozdelí na menšie časti bez toho, aby štruktúra prešla cez jej telo.

Tigre: konzumované štruktúry musia prejsť cez telo príšerky (t.j. neostanú v priamom kontakte s podlahou, alebo iným miestom, kde sa nachádzali) a rozložené časti príšerka zo svojho tela vylučuje na inom mieste.

2. Task: Metla ľudstva

O alkohole sa hovori, že je metlou ľudstva, má na organizmus iba nepriaznivé účinky a je pravdepodobné, že zohral (a stále zohráva) významnú úlohu pri úpadku viacerých civilizácií. Napriek tomu existuje množstvo ľudí, ktorí sú voči tomuto zbytočnému zlozvyku imúnni a vôbec alebo skoro vôbec alkohol nepijú. V tejto úlohe sa zahráme na protialkoholickú osvetu. :-)


Obrázok: sovietsky proti-alkoholický plagát z roku 1954, autor Viktor Ivanovich Govorkov.

Úloha: Na stole (alebo inej rovnej podložke) je niekde položených N pohárikov, ktoré sú do polovice plné, teda od polovice prázdne. :-) Je v nich naliate niečo ostré - napr. ostré LEGO súčiastky. Robot postupne tieto poháriky ponachádza a ich obsah prevráti do svojho bachora, v ktorom sa tým pádom všetko to ostré pomieša (mixér zostrojovať netreba, ono sa to dostatočne pomieša aj samé!). Keď takto vypije aj posledný pohárik, tak mu príde zle a obsah celého bachora vyvráti von. Pozor, ak sa robotovi podarí nejaké ostré prevrátiť inam ako do jeho vlastného bachora nejakým nedopatrením, tak výčapný hneď zavolá pánov v bielych plášťoch zo záchytky a robot žiadne body nezíska.

Zajace: N >= 5. Pohárik robotovi z ruky odoberá hneď po vypití výčapný. Poháriky môžu byť umiestnené na očakávaných miestach.

Tigre: N >= 10. Robot si musí poradiť s pohárikom, môže s ním spraviť hocičo, ale sám. Poháriky sú umiestnené na náhodných miestach.

Solutions