Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Deadline of this assignment is set to: 2023-06-06 20:00:00

1. Task: Príšerky s.r.o.

Najkôr si prosím pozrite a hlavne vypočujte pútavé rozprávanie doc. Ladislava Mika a Príšerkách s.r.o.

Ak sa Vám páčilo, je toho viac, napr. tu: Živý plášť Zeme - GEODERMA, alebo ešte viac tu: skyfilm.cz. Ale poďme k veci:

Úloha: z robotickej stavebnice zostrojte príšerku, ktorá bude požierať nejakú zložitejšiu štruktúru zloženú z LEGO kociek a bude ju rozkladať na menšie časti alebo súčiastky. V prostredí (napr. ležiace na podlahe, alebo akokoľvek inak) sa nachádza viacero štruktúr, ktoré príšerka postupne samočinne vyhľadáva, konzumuje, rozkladá na menšie časti a tie naspäť uvoľňuje do prostredia.

Zajace: stačí, ak príšerka nájdenú štruktúru rozdelí na menšie časti bez toho, aby štruktúra prešla cez jej telo.

Tigre: konzumované štruktúry musia prejsť cez telo príšerky (t.j. neostanú v priamom kontakte s podlahou, alebo iným miestom, kde sa nachádzali) a rozložené časti príšerka zo svojho tela vylučuje na inom mieste.

2. Task: Metla ľudstva

O alkohole sa hovori, že je metlou ľudstva, má na organizmus iba nepriaznivé účinky a je pravdepodobné, že zohral (a stále zohráva) významnú úlohu pri úpadku viacerých civilizácií. Napriek tomu existuje množstvo ľudí, ktorí sú voči tomuto zbytočnému zlozvyku imúnni a vôbec alebo skoro vôbec alkohol nepijú. V tejto úlohe sa zahráme na protialkoholickú osvetu. :-)


Obrázok: sovietsky proti-alkoholický plagát z roku 1954, autor Viktor Ivanovich Govorkov.

Úloha: Na stole (alebo inej rovnej podložke) je niekde položených N pohárikov, ktoré sú do polovice plné, teda od polovice prázdne. :-) Je v nich naliate niečo ostré - napr. ostré LEGO súčiastky. Robot postupne tieto poháriky ponachádza a ich obsah prevráti do svojho bachora, v ktorom sa tým pádom všetko to ostré pomieša (mixér zostrojovať netreba, ono sa to dostatočne pomieša aj samé!). Keď takto vypije aj posledný pohárik, tak mu príde zle a obsah celého bachora vyvráti von. Pozor, ak sa robotovi podarí nejaké ostré prevrátiť inam ako do jeho vlastného bachora nejakým nedopatrením, tak výčapný hneď zavolá pánov v bielych plášťoch zo záchytky a robot žiadne body nezíska.

Zajace: N >= 5. Pohárik robotovi z ruky odoberá hneď po vypití výčapný. Poháriky môžu byť umiestnené na očakávaných miestach.

Tigre: N >= 10. Robot si musí poradiť s pohárikom, môže s ním spraviť hocičo, ale sám. Poháriky sú umiestnené na náhodných miestach.

Solutions