Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Die Frist für diese Aufgabe ist festgelegt auf: 12.04.2024 20:00:00

1. Auftrag: Climber

Lezenie po skalných stenách je fyzicky náročný, trochu nebezpečný, ale krásny - dokonca olympijský šport. V niektorých situáciách je potrebné najskôr prerúčkovať po horizontálnej rímse v stene, aby sa dalo zasa pokračovať ďalej nahor.

Ilustračný obrázok lezca (zdroj Pixabay.com)


Úloha pre zajace: Zostrojte robota, ktorý je zavesený svojimi "rukami" o nejakú rovnú plochu - napríklad okraj stola. Svojimi pohybmi rúk a tela sa dokáže posúvať po okraji vodorovnej plochy v horizontálnom smere.

Úloha pre tigre: Rovnakým spôsobom ako v úlohe pre zajace sa robot dokáže pohybovať vľavo a vpravo po okraji rovnej plochy a "zmapuje ju" aby sa pozrel, kde sa dá najlepšie pokračovať - to znamená prerúčkuje až ceľkom vľavo, až kým nenarazí na okraj, ktorý ho nepustí ďalej, potom rovnako po okraj prerúčkuje celkom vpravo a napokon sa vráti čo najviac do stredu.

2. Auftrag: Attendance System

Na evidenciu pracovného času sa už viac ako 100 rokov používajú rôzne automatizované zariadenia. Dokážu zaznamenať čas príchodu zamestnanca na pracovisko a jeho odchodu domov, alebo na obed. Prvé také hodiny si dal v roku 1888 patentovať Alexander Dey. Každý zamestnanec mal svoje číslo, ukazovateľ nastavil na jeho pozíciu a po zatlačení sa na papierovú rolku pečiatkou vyznačil čas jeho príchodu alebo odchodu.

Je zaujímavé, že jeho firmu neskôr začiatkom 20. storočia prevzal predchodca najväčšieho výrobcu počítačov v 20. storočí - firmy IBM.

V Československu sa dlhé roky používali tzv. "pichacie hodiny", ktoré na kartičku zamestnanca pri príchode a odchode opečiatkovali čas.

Obrázok - pichacie hodiny, ktoré sa používali v mnohých československých podnikoch v minulom storočí.

Dnes sa na tento účel používajú elektronické systémy, ktoré zaregistrujú príchod/odchod po priložení čipovej karty, alebo prívesku.

Úloha pre zajace: Zostrojte a naprogramujte automatický dochádzkový systém. Akým spôsobom bude fungovať si môžete sami zvoliť, ale mal by mať nejakú mechanickú konštrukciu a interkaciu s reálnym svetom pomocou senzorov. Zaevidovanie príchodu/odchodu by nemalo byť komplikované - napríklad vyťukávanie mena alebo osobného čísla zamestnanca nejakým tlačidlom by bolo priveľmi nepraktické a zdĺhavé. Systém umožní zamestnancom zaznamenať svoj príchod a odchod, bude fungovať aspoň pre 3 rôznych zamestnancov a nejakým spôsobom sa na konci pracovnej zmeny bude dať zistiť, v akom čase každý zo zamestnancov prišiel na pracovisko a odišiel z pracoviska. Dĺžka zmeny nemusí trvať 8 hodín, stačí napr. jednu minútu a zaznamenané časy môžu byť v sekundách.

Úloha pre tigre: Rovnako ako pre zajace, ale systém bude vedieť evidovať príchody a odchody aspoň 10 rôznych zamestnancov počas celého jedného týždňa (5 pracovných dní). Na konci pracovného týždňa sa bude dať nejakým spôsobom zistiť pre každého zamestnanca a pre každý deň kedy zamestnanec prišiel do práce a kedy z práce odišiel.

Lösungen