Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: KPZ Roboteam

Assignment: Lyžiar

Lyžiar

Na robota sme použili NXT kocku, 6 kolies s pohonom, 2 motory,  ktoré boli prepojené s kotúčmi aby zaberalo všetkých 6 kolies.

Princíp:

 

Robota dáme do stredu svahu na ktorom sa zorientuje s pomocou ultrazvukového senzoru. Robot sa otáča v smere hodinových ručičiek, meria vzdialenosť. Ak nameria vzdialenosť menšiu ako 80cm, zastaví sa a pôjde hore. Keď vystúpi na svah tam sa otočí o 600° a pôjde slalomom dolu a tam sa zastaví.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Pekné riešenie, slalom je super nápad. Plynulé zatáčanie by ste mohli dosiahnuť pohybovým blokom s časom namiesto otáčok a bez koncovej brzdy.