Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: RoboGalzač

Assignment: Lyžiar

Vytvorili sme si v podstate vlastný gyroskop, ktorý dokáže zistiť 4 základné polohy. Gyroskop je postavený z 4 tlakových senzorov a jednej tyčky, ktorá sa nakláňa. Podľa toho, ktorý senzor je stlačený, robot zistí, aká je jeho poloha a následne vystúpi a zíde dolu svahom prednou stranou

Nemohli by sme program doplniť v pondelok, pretože sme si ho zabudli v škole...

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Idea je ok, konštrukcia by mohla by byť snáď i efektívnejšia. Páči sa nám lyža! :)