Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Názov tímu: RoboGalzač

Zadanie: Lyžiar

Vytvorili sme si v podstate vlastný gyroskop, ktorý dokáže zistiť 4 základné polohy. Gyroskop je postavený z 4 tlakových senzorov a jednej tyčky, ktorá sa nakláňa. Podľa toho, ktorý senzor je stlačený, robot zistí, aká je jeho poloha a následne vystúpi a zíde dolu svahom prednou stranou

Nemohli by sme program doplniť v pondelok, pretože sme si ho zabudli v škole...

Fotografie:

Videá:

Programy:

Hodnotenie:

Idea je ok, konštrukcia by mohla by byť snáď i efektívnejšia. Páči sa nám lyža! :)