Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Team name: PrtScr

About the team:

Assignment: Lyžiar

Náš robot má 5 dotykových senzorov, z ktorých sú 3 napojené. Robot na začiatku programu zhodnotí pomocou dotykových senzorov, či je čelom ku vrcholu, alebo nie. Ak áno, výjde hore, otočí sa a zíde dole. Ak nie, otáča sa na mieste, kým nebude stlačený spodný dotykový senzor, po stlačení ktorého sa robot vydá smerom hore. Potom sa otočí a ide dole, kým nie je stlačený ďalší dotykový senzor, ktorý robota zastaví.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Hodnotitelia si neboli celkom istí ako robot zvláda rôzne natočenia. Robot je zdá sa pripravený, môže si ísť zalyžovať aj na mars!