Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: MDLRoboteam

Assignment: Lyžiar

Na svah sme pridali čiernu čiaru pre zjednodušenie navádzania robota. Robota sme vybavili dvomi svetelnými senzormi po stranách, jedným farebným senzorom v strede a ultrazvukovým senzorom vpredu. Po spustení programu robot nájde čiaru a sleduje ju. Ak senzor vzdialenosti zistí malú vzdialenosť, robot sa otočí a ide smerom hore. Ak zistí na oboch svetelných senzoroch čiernu farbu, otočí sa a spustí sa dole svahom.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Fajn, skvelý tím a dobrá práca. Na tri body je to trochu priveľké zjednodušenie úlohy, ale poďakovanie za vaše úsilie vám patrí!