Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: Pa3k

Assignment: Lyžiar

Na riešení sme sa podieľali viacerí, ale najväčšiu zásluhu na programovaní a konštruovaní mal Patrik, ktorý je aj na videu.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Chýba nám lepšie vysvetlenie ako robot funguje, čo robí. Vo videu sa robot nepohybuje smerom nadol zo svahu. Vždy nám pošlite aj obrázok robota. Hodnotitelia takto nemôžu pochopiť, čo robot robí a či robí to čo by mal.