Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: The Benders

Assignment: Výstava hrochov v Melbourne

Na výstave v Melbourne sme sa poriadne natrápili, lebo náš tím sa rozhodol úlohu riešiť pomocou robotickej ruky. Rozmýšľali sme aj nad niečim podobným, ako používa robot na riešenie rubikovej kocky (http://tiltedtwister.com/tiltedtwister2.html), ale chceli sme to vyskúšať ináč. Vlastný návrh nebol dostatočne pevný, tak sme ako základ použili návod zo stránky http://www.nxtprograms.com/robot_arm - bolo ale potrebné postaviť ju na inej základni a mechanizmus na uchopenie sme použili iný, aby stred uchopenia bol v strede otáčania celej ruky.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

krásne video a fantastické rameno, ďakujeme! dúfame, že funguje plne autonómne. malý nedostatok je, že pri otáčaní naráža na podložku - to by sa v praxi asi čoskoro zničilo. oceňujeme, že ste sa snažili o maximálnu presnosť, hoci pri takom dlhom ramene a spôsobe uchytenia kliekty to vôbec nie je jednoduché. veľa úspechov naďalej!