Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: RoboGalzač

Assignment: Výstava hrochov v Melbourne

Náš robot pracuje na jednoduchom princípe.Robot má rám, v ktorom je kocka.Robot používa len 1 motor, ktorým výkonáva otáčavé pohyby dobredu a dozadu, tým podvihuje kocku a následne ju otáča

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

zaujímavé a efektívne riešenie, hoci si bude vyžadovať ešte aj nejaký zdvižný vozík, ktorý klietku s hrochom najskôr na vášho robota vyloží.