Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: KPZ Roboteam

Assignment: Zámocká dlažba

Náš robot sa skladá z 3 motorov, ktoré poháňa NXT kocka. Dva motory robota poháňajú a 3 motor je posúvač dlaždíc, ktoré posúva dlaždice. Spravili sme šmýkačku po ktorej sa dlaždice zosúvajú na zem.

Postup: Robota položíme na stôl a zapneme ho. Robot sa pomaly posúva dopredu a dávkuje dlaždice. Na konci sa robot posunie doprava aby zarovnal dlaždice.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Škoda, že ste sa nepohrali s presnejším dávkovaním dlaždíc. Inak dobré riešenie. Hodnotitelia by sa ešte viac potešili, keby robot vydláždil širší obdlžník a dlaždicami po zemi toľko nejazdil.