Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: MDLRoboteam

Assignment: Zámocká dlažba

Konštrukcia robota

Robot je zkonštruovaný z 2 častí : podvozok (2 motory spojené koľajnicami) a horná pohyblivá časť (1 motor pohybujúci sa po koľajniciach, na ktorom je pripojený zásobník s dlaždicami). Dlaždice zo zásobníka vypadávajú samovoľne. Na hornej časti je pripevnená oranžová kocka z lega ako záťaž na zabezpečenie dostatočného trenia medzi kolesami a koľajnicami.

Riešenie zadania

Horná časť robota sa pohybuje doprava a doľava, čím ,,vydláždi" jeden rad. Za pomoci podvozku sa robot posunie o jeden rad vpred. Tento proces sa opakuje až kým nie je vydláždená celá plocha (v našom prípade 2x3 dlaždice).

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Riešenie je dobré. Hodnotitelia navrhujú doriešiť trošku lepšie zarovnanie dlaždíc, možno keby sa robot hýbal pomalšie. Inak super!!! Vaše riešenie sme vybrali tento týždeň ako víťazné, lebo je jediné, kde robot poctivo ukladá dlaždice do viacerých radov a to bez toho, aby ich potom posúval a zošúchal z nich pri tom lepidlo. Blahoželáme!