Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: The Benders

Assignment: Kalkulačka pre prvákov

Začali sme pracovať naraz na dvoch riešeniach, jedno s EV3 a druhé s NXT stavebnicou. 

Riešenie #1 - EV3

EV3 robot má na jednej strane infračervený senzor, ktorým rozoznáva poháriky. Počet pohárikov v prvej aj v druhej rade si zapamätáva v jednej premennej. Poháriky môžu byť rozložené nepravidelne. Prejde popri jednej rade, otočí sa a cestou späť pripočíta poháriky aj z druhej rady. Potom sa presunie na začiatok tretej rady a po každom poháriku zmenší počet o 1. Ak je počet už nulový, zastaví sa a odhrnie bokom zvyšné poháriky.

Robot správne pracuje aj keď je v prvých dvoch radách nula pohárikov. Počet pohárikov zobrazuje na obrazovke. Senzor sme nastavili tak, aby mu nevadili poháriky z ďalšej rady. Pôvodne mal robot väčšie kolesá, tie sme radšej vymenili za menšie pre lepšiu presnosť pri otáčaní.

Riešenie #2 - NXT

NXT robot má 2 ultrazvukové senzory, aby mohol počítať kocky naraz z oboch riadkov. Počítanie v rade sa podarilo, ale zvyšok sme zatiaľ nestihli. Riešili sme lepšie ukončenie počítania v rade, ale nemali sme už viac času. Chceli sme ukončiť počítanie v rade tak, že sa robot zastaví až keď dlhšie neuvidí žiadnu ďalšiu kocku ani na jednej strane.

Počet kociek z každej rady sa ukladá v samostatnej premennej, súčet sa vypočíta do tretej premennej. Senzor sme nastavili tak, aby mu nevadili kocky z ďalšej rady - môžu byť rozložené nepravidelne. Pri zisťovaní, či program pracuje správne nám pomohli zvukové signály. Poháriky môžu byť rozložené nepravidelne. 

Photos:

Videos:

Programs: