Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: ZS Dunajska Luzna

Assignment: Kalkulačka pre prvákov

Robot prejde popri prvom rade a na základe svetelného senzora spočíta počet kociek.

To isté spraví v druhom rade a spočíta ich súčet.

Potom prejde do tretieho radu, prejde popri počte kociek rovnému vypočítanému súčtu a pomocou radlice odtlačí zvyšné kocky.

Najťažšie bolo vyladiť hraničné hodnoty svetelného senzora.

Photos:

Videos:

Programs: