Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: RoboGalzač

Assignment: Život je hudba

Náš robot využíva 4 ultrasonické senzory a 1 otáčkový senzor (motor).Ultrasonickými senzormi vníma bielu paličku, keď ju zaznamená vydá tón, ktorý má daný senzor určený v programe.Ak je otáčkový senzor vo vodorovnej polohe, tak je virtuálny klavír vypnutý,ak ho otočíme dopredu hrá prvé 4 tóny, a ak dozadu, hrá ďalšie 4 tóny, ktoré sú iné ako predchádzajúce.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Super, pekné riešenie. Paráda :) Kohútík Jarabí je skvelý! :-)