Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: MDLRoboteam

Assignment: Život je hudba

Po niekoľkých návrhoch sme sa rozhodli na tému Život je hudba vytvoriť model moderného hudobného a producentského nástroja MPC.

Čo je MPC ?

Music Production Center je nástroj s programovateľnými tlačidlami, ku ktorým sa (zvyčajne cez počítač) priraďujú zvuky, tóny alebo zvukové slučky. Často má niekoľo zvukových bánk (banka je skupina zvukov, ktorá sa priraďuje k tlačidlám). MPC sa používa na remixovanie, vytváranie hudby alebo aj ako obyčajný hudobný nástroj.

Odkazy :

-Ukážka hry na reálnom MPC s označením Launchpad : https://www.youtube.com/watch?v=R3tVbrvc6UQ.

K nášmu modelu

Naše NXT MPC má štyri tlačidlá a dve zvukové banky. Zvuky sú prednastavené v programe. Aktuálna banka je zobrazená žiarovkou pod tlačidlami (banka 1 : zelená, banka 2 : červená) a medzi bankami sa prepína oranžovým tlačidlom na NXT kocke. Do prvej banky sme priradili štyri NXT zvuky a do druhej banky sme vložili tóny A, B, C, D.

 

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Výborný nápad, pekné a zaujímavo vymyslené! Bavilo nás to a páči sa nám to, hudba bola dobrá, nápad skvelý. Má to všetko potrebné, má to X-Factor! :)