Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: MDLRoboteam

Assignment: Bezpečné predbiehanie

Konštrukcia

Pomalé vozidlo je jednoduchý NXT robot s riadiacou kockou a jedným motorom.

Rýchlejšie vozidlo má 2 motory ako podvozok, ultrazvukový senzor na meranie vzdialenosti a svelený senzor na snímanie čiar na ceste.

Riešenie úlohy

Prvý robot (pomalšie vozidlo) sa pohybuje priamo vpred nízkou konštantnou rýchlosťou.

Druhý robot (rýchlejšie vozidlo) sa pohybuje vysokou rýchlosťou až pokiaľ nezistí, že sa pred ním nachádza iné vozidlo. Tento robot nevie, akou rýchlosťou ide pomalśie vozidlo, a preto sa pohybuje rýchlejšie keď je vozidlo od neho ďalej a naopak. Keď zistí, že plná čiara skončila, zvýši rýchlosť a predbehne pomalšie vozidlo.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Výborné riešenie od sympatického tímu! Funguje to, úloha je splnená. Detekcia predbiehaného vozidla pri predbiehaní by bola zaujímavým vylepšením.