Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: KPZ Roboteam

Assignment: Tajná skrýša

Zadanie 7: Tajná skrýša

Náš robot sa skladá z 2 motorov ktoré poháňa NXT kocka.

Princíp: robot funguje na princípe spúšťania tlakovým senzorom. Kartu vložíme do medzierky, kde ju zoberie motor dnu. Svetelný senzor si zameria tmavú farbu a po danej dĺžke,  nameria ďalšiu čiaru a tak to pokračuje. Keď na danom počte centimetrov nezameria danú farbu tak kartu automaticky vysunie. Keď svetelný senzor po daných otáčkách nájde na karte rovnaké farby ako sú zadané v programe kartu si nechá dnu.

 

KPZ RoboTeam ®

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Riešenie je fajn, bolo by možno dobré, mať aj ukážku preprogramovania a následne otestovania funkčnosti, ale inak to funguje dobre.