Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: ZS Dunajska Luzna

Assignment: Tajná skrýša

Riešením úlohy č.7 je bankomat LEGO Banky, ktorý vie prečítať vsunutú bankomatovú kartu, na ktorej sa nachádza čiarový kód.

Ak je karta správna, tak bankomat vydá peniaze.

Pokiaľ je pri zasunutí karty stlačené špeciálne tlačidlo, bankomat sa túto kartu naučí ako novú správnu kartu.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Na vaše riešenie je vždy radosť sa dívať. Skvelé. Pekný nápad s mechanickým displejom a dokonca vydávate bankovky! :)