Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: Pa3k

Assignment: Tajná skrýša

Robot vysunie ruku, do ktorej je možné vložiť identifikačnú kartu,
ktorú zosníma a zapamätá si jej vzor. Do súboru ukladá ako
čísla dĺžky tmavých a svetlých úsekov, ktoré meria otáčkovým
senzorom.

Potom ruku vysunie znova a je možné vložiť novú identifikačnú kartu.
Opäť ju prečíta a aj tento vzor ukladá do súboru rovnakým spôsobom.
Kartu vysunie a dva súbory porovná: navzájom odpočítava dĺžky jednotlivých
úsekov. Súčet absolútnych hodnôt týchto rozdielov spočíta. Ak má
niektorá identifikačná karta menej pásikov ako iná, nevadí, pretože robot
vždy doplní súbor nulami ako keby tam bolo 15 pásikov.

V prípade, že rozdielnosť dĺžok pásikov je menšia ako prahová hodnota,
dvere sa otvoria a majiteľ ID karty môže prejsť. Dvere za sebou zatvorí
sám (alebo Brano zavíra samo...). Zámok je možné preprogramovať
novým kódom, ale iba vtedy, ak sa program dostane do začiatočného menu
a to sa dá iba pomocou správnej ID karty.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Riešenie je fajn. Škoda, že to trochu uteká, ale inak super! Z hľadiska softvéru ide o najlpešie riešenie, pretože presne a podrobne zaznamenáva vzory na karte do súboru a porovnáva ich s určitou toleranciou chyby ako to požadovalo zadanie.