Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: BRAINIAC

Assignment: Tajná skrýša

Náš robot funguje pomocou premenných v programe NXT-G.Keď sa stlačí ľavé tlačidlo tak sa naskenujú  štyri hodnoty karty, ktorá ja práve v čítačke. Pri tom sa použijú svetelné senzory.Keď sa stlačí oranžové tlačidlo, tak sa kontrolujú hodnoty karty ktorá je práve v čítačke a porovnávajú sa s rozsahom uložených hodnôt +2 -2. Keď  je karta správna tak svieti zelené svetlo a otvoria sa dvere,  zatvárajú sa pravím tlačidlom.Keď je karta zlá tek svieti červené svetlo.

 

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Pekné riešenie, super! Podľa stavu ID kariet je vidieť, že váš systém používa v prevádzke veľa ľudí :-). Trik so 4 senzormi je inšpiratívny!