Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: KPZ Roboteam

Assignment: Stopár

Stopár:Náš robot sa skladá z 3 motorov, na túto misiu sme využili iba 2, 6 kolies, ktoré pracujú na princípe 4x4, hlavnej kocky, pevnej konštrukcie, Ultrasonic senzoru, svetelného senzoru a drobných súčiastok.

 

Princíp :Naše riešenie pozostáva z 4 krokov :

1.       Robot príde na koniec celej čiary, na ktorej sa otočí do ľavej strany.

2.       Robot pôjde zadanú vzdialenosť 3 sekundy do jednej strany rýchlosťou 63. Počas tohto procesu počíta čierne čiary, získame  Počet 1.

3.       Robot sa otočí ,vráti sa na stred a a opakuje proces ísť rovno rýchlosťou 63, počíta čiary a ide 3 sekundy, získame  Počet 2.

4.       Vráti sa na stred kde porovná tieto dva počty a pôjde do strany, kde ich napočítal viac .

 

 

Využili sme, že robot vie počítať a ide rovnakou rýchlosťou rovnakú vzdialenosť za ten istý čas. Keďže kratších čiar sa zmestí na  1 meter viac ako dlhších robot si to porovná a pôjde do strany kde ich je viac  a sú kratšie. Ospravedlňujeme sa za malé ťuknutie do robota, no chvíľku pre natáčaním nám začali zlyhávať motory.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Pekné riešenie, ďakujeme! Dĺžka úseku, ktorý robot musí na oboch stranách prejsť, je trošku priveľká a tak sa stráca presnosť, ktorú doshujete len postupným veľmi pracným vylaďovaním programu. Náš tip: spoľahnite sa na senzory :-). Aj malá uhlová chyba spôsobí odchýlku pár centimetrov. Pre inšpiráciu si pozrite programy ostatných.