Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Team name: KPZ Roboteam

About the team:

Assignment: Stopár

Stopár:Náš robot sa skladá z 3 motorov, na túto misiu sme využili iba 2, 6 kolies, ktoré pracujú na princípe 4x4, hlavnej kocky, pevnej konštrukcie, Ultrasonic senzoru, svetelného senzoru a drobných súčiastok.

 

Princíp :Naše riešenie pozostáva z 4 krokov :

1.       Robot príde na koniec celej čiary, na ktorej sa otočí do ľavej strany.

2.       Robot pôjde zadanú vzdialenosť 3 sekundy do jednej strany rýchlosťou 63. Počas tohto procesu počíta čierne čiary, získame  Počet 1.

3.       Robot sa otočí ,vráti sa na stred a a opakuje proces ísť rovno rýchlosťou 63, počíta čiary a ide 3 sekundy, získame  Počet 2.

4.       Vráti sa na stred kde porovná tieto dva počty a pôjde do strany, kde ich napočítal viac .

 

 

Využili sme, že robot vie počítať a ide rovnakou rýchlosťou rovnakú vzdialenosť za ten istý čas. Keďže kratších čiar sa zmestí na  1 meter viac ako dlhších robot si to porovná a pôjde do strany kde ich je viac  a sú kratšie. Ospravedlňujeme sa za malé ťuknutie do robota, no chvíľku pre natáčaním nám začali zlyhávať motory.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Pekné riešenie, ďakujeme! Dĺžka úseku, ktorý robot musí na oboch stranách prejsť, je trošku priveľká a tak sa stráca presnosť, ktorú doshujete len postupným veľmi pracným vylaďovaním programu. Náš tip: spoľahnite sa na senzory :-). Aj malá uhlová chyba spôsobí odchýlku pár centimetrov. Pre inšpiráciu si pozrite programy ostatných.