Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: MDLRoboteam

Assignment: Stopár

Konštrukcia

Robot pouźíva klasick,y podvozok s dvomi motormi, dva svetelné senzory na sledovanie čiary a jeden farebný senzor.

Riešenie, program

Robot začína na plnej čiernej čiare, ktorú sleduje, až kým pomocou farebného senzora nezistí prítomnosť ďalšej čiary. Potom sa robot otočí, zosníma jej dĺžku a zapíśe ju do premennej. Následne sa robot vráti späť a využije plnú čiaru na to, aby sa vyrovnal. Znovu sleduje čiaru, potom sa otočí na opačnú stranu ako prvýkrát a zosníma dĺžku druhej čiary, ktorú taktiež zapíše do premennej. Robot tieto premenné porovná a na základe toho buď pokračuje vpred, alebo sa otočí a ide na opačnú stranu.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Pekné riešenie, funguje to! Hurá! :)