Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Team name: MDLRoboteam

About the team:

Assignment: Stopár

Konštrukcia

Robot pouźíva klasick,y podvozok s dvomi motormi, dva svetelné senzory na sledovanie čiary a jeden farebný senzor.

Riešenie, program

Robot začína na plnej čiernej čiare, ktorú sleduje, až kým pomocou farebného senzora nezistí prítomnosť ďalšej čiary. Potom sa robot otočí, zosníma jej dĺžku a zapíśe ju do premennej. Následne sa robot vráti späť a využije plnú čiaru na to, aby sa vyrovnal. Znovu sleduje čiaru, potom sa otočí na opačnú stranu ako prvýkrát a zosníma dĺžku druhej čiary, ktorú taktiež zapíše do premennej. Robot tieto premenné porovná a na základe toho buď pokračuje vpred, alebo sa otočí a ide na opačnú stranu.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Pekné riešenie, funguje to! Hurá! :)