Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Team name: Pa3k

About the team:

Assignment: Stopár

Robot sleduje jedným senzorom plnú čiaru. Pomocou druhého senzora zistí, že prišiel na križovatku, tam sa otočí o 90 stupňov vpravo, nájde začiatok nasledujúceho úseku prerušovanej čiary a pomocou otáčkového senzora zmeria jeho dĺžku, Otočí sa šikmo smerom k plnej čiare a na nej sa znovu zarovná. Ak by sa len otočil o 180 stupňov, ľahko by sa stalo, že úseky prerušovanej čiary na opačnej strane križovatky netrafí presne. Po nájdení plnej čiary sa na ňu zarovná, chvíľku ju sleduje, dá si čelom vzad a znovu ju sleduje, tým pádom je už dostatočne zarovnaný. Tento raz sa na križovatke otočí vľavo a rovnakým spôsobom zmeria dĺžku prvého nájdeného úseku prerušovanej čiary. V zápätí dĺžky úsekov naľavo a napravo od križovatky, ktoré má uložené v premenných porovná a buď len pokračuje ďalej, alebo urobí čelom vzad. V druhej verzii (program je priložený) robot prerušovanú čiaru po zistení smeru sleduje, aby do cieľa prišiel presne a obeť neminul.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Dobré riešenie, oceňujeme, že v novej verzii sledujete aj prerušovanú čiaru pomocou dvoch senzorov. Tieto dva senzory by ste mohli využiť už pri sledovaní plnej čiary pred križovatkou.