Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: RJM Team

Assignment: Karate

V prílohe posielame fotku nášho tímu a link s videom ako sa nám podarilo úlohu vyriešiť.
Použili sme senzor farby v režime svetelného senzora. Odmerali sme čas, za aký prejde
robot čiaru a nastavili sme kedy sa má spustiť motor s "rukou".


Video:Photos:

Videos:

Programs:

    Rating:

    Ďakujeme za krásne riešenie. Máme obrovskú radosť, najmä z vášho tímového nadšenia, ktoré je obrázku! Úlohu ste splnili a porota vám udelila 7/3=2,3 bodov. Držíme palce do ďalších kôl! Námety na zlepšenie: merať vzdialenosť časom je veľmi nespoľahlivé - jednak pri sledovaní čiary robot vždy ide trochu inou cestičkou, ktorá má trochu inú dráhu, trochu inak ho brzdí podklad pri otáčaní, ale najmä rozlične opotrebovaná batéria robota má obrovský vplyv na rýchlosť robota - vyskúšajte program s čerstvo nabitou a takmer vybitou batériou, určite nebude fungovať správne v oboch prípadoch. Ešte sme si všimli, že sa vám v programe rovnaká časť opakuje dvakrát - stačí zväčšiť celkový čas v prvom cykle a druhý odstrániť. Upresnenie: cykly nie sú celkom rovnaké - jeden sleduje čiaru zľava, druhý zprava, ale takto ich za sebou zaradiť je trochu optimistické - mohlo by sa stať, že prvý cyklus skončí na bielom povrchu a druhý cyklus rob