Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: KPZ Roboteam

Assignment: Cesta do školy sa prepadla

Náš robor sa skladá z troch motorov a ultrasonic senzoru. Dva motory robota poháňajú,  tretí motor slúži ako rameno, ktoré posúva most. Ultrasonic senzor slúži na to, aby zistil, kde sa priepasť začína.

Princíp:

Robot pôjde stále rovno, až kým ultrasonic senzor nezameria určitú vzdialenosť,  kde je priepasť. Keď ju zameria, vráti sa naspäť po dĺžke, koľko meria most. Tretí motor spustí rameno dolu, aby potlačil most cez priepasť dlhú 20 cm. Nakoniec dá robot hore rameno,  prejde po moste a dopraví tak deti bezpečne do školy.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Ďakujeme, úloha nebola jednoduchá, ale vynašli ste sa. Samozrejme je to výrazné zjednodušenie, asi nie pri každej priepasti leží použiteľný most.