Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: PrtScr

Assignment: Hojdačka

Popis programu: 

Celý program sme si rozdelili do troch fáz.

1. V prvej robot rýchlo kolíše nohami hore a dole čím vytvorí začiatočnú silu a kmitavý pohyb, ktorý robota rozhojdá.

2. V druhej spomalíme kývanie, aby sme predĺžili interval kývania a získali tak silné hombanie približne rovnakej sily.

3. V tretej fáze robot spomaľuje a postupne zastane: vynecháme jeden interval pohybu nôh a spustíme protipohyb nôh čím hojdanie spomalíme. 

Po spomalení necháme hombálku zastaviť voľne bez pohybu nôh robota.

Konštrukcia robota Hombalka: 

Náš robot  dokaže hýbať  nohami v kolenách. Aby sme zabezpečili väčší odpor vzduchu, spojili sme nohy robota plnými plochými kockami lega. Prvé naše pokusy nedokázali rozkývať hombálku až tak silno.

Členovia tímu PrtScr: Jakub Farbula, Tomáš Feciskanin, Lenka Hake, Tadeáš Cáp, Róbert Fáber.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Pekne, pekne, ďakujeme, hojdá sa to! aj keď nepoužíva senzory. Skúste nabudúce prosím stihnúť termín, nech vás môžeme hodnotiť plnými bodmi ako ostatných. Veľa úspechov naďalej!