Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: Amazing Team

Assignment: Návrat Mr. Spocka

Zadávanie súradníc je riešené podľa zdania pomocou tlačidiel na riadiacej jednotke. Najskôr sa zadáva os X smer rovno a potom os Y. Prepnutie medzi osou X a Y je riešené stlačením nárazového senzoru. Po zadaní súradníc robot ešte čaká na ich potvrdenie.  1cm predstavuje 33 st. na motoroch.  Kvôli tomu, že Spock nie je na základnej pozícii 0cmx0cm ale na 5cmx0cm, a kvôli tomu že panáčik nieje v osi otáčania robota, sú tam dosť veľké odchýlky. Korekcia zadania súradníc:pri šírke treba pripočítať 6cm k súradniciam šírky a až potom výsledné číslo zadať do robota, a pri dĺžke odpočítať 10cm. Napríklad keď chcem 20cmx20cm, naťukám 26cmx10cm.

Na 1. videu robot ide 20cmx20cm

Na 2. videu robot ide 30cmx45cm

 

Na 3. videu robot ide 20cmx55cm

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Dobrá práca chlapi, išli ste na to vedecky. Trošku nám je lúto, že Mr. Spock spadol na hlavu. Oceníme, keď sa posnažíte s videom - radi by sme videli obe strany pásma a aj keď je podvečer, zasvieťte si :-). Pri opakovanom zrýchlovaní a spomaľovaní transportného vozíka sa Spockov zdravotný stav nezlepší a aj z hľadiska využitia energií by sa azda čosi ušetrilo. Máme z riešenia radosť, budeme sa tešiť z každého ďalšieho, ktoré nám nahráte!