Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: Galeje

Assignment: Návrat Mr. Spocka

Náš robot sa pohybuje pomocou dvoch NXT motorov v portoch B a C napojených
na pásy, v porte A má napojený stredný EV3 motor, ktorý poháňa "vrták na zber vzoriek" (pomocou ktorého ukladáme Spocka na zem), a na porte D motor, ktorý otáča satelitom.
Náš robot nepoužíva žiadne senzory.
 
 
Program: Na začiatku sa zobrazí obrazovka so súradnicami. Pomocou tlačidiel
na kocke, konkrétne hore a dole sa dá zvyšovať a znižovať súradnica o 1 pri každom stlačení, pomocou tlačidiel doprava a doľava o 10. V dolnej časti displeja je znázornené, ktorú súradnicu práve teraz upravujete. Obidve súradnice potvrdíte stlačením stredného tlačidla. Po potvrdení obidvoch súradníc robot ide rovno, až kým nedojde na stanovenú x-ovú súradnicu, následne sa otočí, ak je y rôzny od 1. Potom prejde danú y vzdialenosť, spustí Spocka, vtiahne "vrták" naspäť, vzdiali sa a pomocou satelitu odošle signál lodi.

Na "odsadenie" Spocka od "vrtáku" slúži zub, ktorý je pri ňom umiestnený.

 

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Aj keď je vyloženie Mr. Spocka občas trochu tvrdé, vtipný design robota to vyvažuje. Zdá sa nám, že odchýlka výsledných suradníc bola vyššia ako 1cm a trochu sa transportné vozidlo odkláňalo od smeru. Video je na naše staršie oči trochu crazy a priveľmi dynamické. Nezabudnite, prosím, vždy priložiť fotografiu robota.