Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Názov tímu: Galeje

O tíme:

Zadanie: Návrat Mr. Spocka

Náš robot sa pohybuje pomocou dvoch NXT motorov v portoch B a C napojených
na pásy, v porte A má napojený stredný EV3 motor, ktorý poháňa "vrták na zber vzoriek" (pomocou ktorého ukladáme Spocka na zem), a na porte D motor, ktorý otáča satelitom.
Náš robot nepoužíva žiadne senzory.
 
 
Program: Na začiatku sa zobrazí obrazovka so súradnicami. Pomocou tlačidiel
na kocke, konkrétne hore a dole sa dá zvyšovať a znižovať súradnica o 1 pri každom stlačení, pomocou tlačidiel doprava a doľava o 10. V dolnej časti displeja je znázornené, ktorú súradnicu práve teraz upravujete. Obidve súradnice potvrdíte stlačením stredného tlačidla. Po potvrdení obidvoch súradníc robot ide rovno, až kým nedojde na stanovenú x-ovú súradnicu, následne sa otočí, ak je y rôzny od 1. Potom prejde danú y vzdialenosť, spustí Spocka, vtiahne "vrták" naspäť, vzdiali sa a pomocou satelitu odošle signál lodi.

Na "odsadenie" Spocka od "vrtáku" slúži zub, ktorý je pri ňom umiestnený.

 

Fotografie:

Videá:

Programy:

Hodnotenie:

Aj keď je vyloženie Mr. Spocka občas trochu tvrdé, vtipný design robota to vyvažuje. Zdá sa nám, že odchýlka výsledných suradníc bola vyššia ako 1cm a trochu sa transportné vozidlo odkláňalo od smeru. Video je na naše staršie oči trochu crazy a priveľmi dynamické. Nezabudnite, prosím, vždy priložiť fotografiu robota.