Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: Programmers

Assignment: Návrat Mr. Spocka

Riešiť túto úlohu sme sa rozhodli tak, že najprv sa na display zobrazí výzva na zadanie X-ovej súradnice, kde si môžete vybrať medzi číslami od 0-100 a potom ďalšia na Y od 0-100. Robot si potom sám vypočíta ako ďaleko má ísť a postupne opakuje posun o jeden 1 cm podľa toho aké súradnice sme zadali. Na videu najprv môžete vidieť ako robot ide zobrať postavičku na súradnice 50-50, následne 80-15 a nakoniec 2-2. Robot tam potom vyloží postaviču a začne súvať do "bezpečnej vzdialenosti. Najviac sme mali problémi s presným nastavením robota, pretože keď sme ho nenastavili presne išiel krivo a mal veľkú odchylku. Ale keďže sme sa chceli držať zadanej situácia, tak sme nechceli používať žiadne senzori, aby náš robot bol využitelný na transport hocikde. Taktiež sme sa snažili čo najviac používať premenné, aby robot mohol štartovať z hocijakej pozície, alebo mať rozne tvary. 

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Presný krokový pohyb, pásy by určite uľahčili pohyb v neznámom teréne. Potrebovali by sme, aby sa súradnice do robota zadali po jeho zapnutí, lebo na jeho preprogramovanie po získaní súradníc z vesmírnej lode už nie je čas. Ak súradnice skontrolujete na videu, je to pre nás ešte cennejšia informácia ako fotky. Na videu by sme si želali vidieť aj umiestnenie prevážaného astronauta. Program je spravený dobre, je vtipné, že chodí aj do záporných hodnôt. My sa vždy tešíme najviac z využitia senzorov. Konštrukcia je pekná, hoci trochu pomalá a transport bez zrýchľovania/spomaľovania by bol trochu hladší. Nech vám elán vydrží naďalej!