Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: Patrik a kamaráti

Assignment: Návrat Mr. Spocka

Robo zisťuje svoje natočenie pomocou kompas senzora. Vždy po zadaní súradníc prejde najprv určenú dĺžku pre jednu súradnicu, otočí sa o 90 stupňov a následne prejde dĺžku druhej súradnice. Keď je na mieste, použije blok "polozenie", ktorý spustí ruku na ktorej visí pán Spock tak, aby sa pán Spock dotýkal zeme, a cúvne, čím uvoľní Spocka prave na mieste kde sa ma nachádzať.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Použitie kompasu pri otáčaní sa pomáha odstrániť odchýlky, ale zdá sa že tam stále nejaké sú. Na videu nie je vidieť, aké súradnice sa zadali do kocky, čo znamená to odpočítavanie prstami? a nebolo skontrolované, či sa na ne Spock dostal a keďže video je zdiaľky ani ako vyložil astronauta. Úloha je však splnená, program je ok a ako ste prišli na konštantu 14.05? :-) Vďaka za dodatočné zaslanie obrázku, ale ani na ňom nie je veľmi vidieť mechanizmus ukladania astronauta.