Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: Sabik

Assignment: Návrat Mr. Spocka

Presun panáčika riešime pomocou systému zloženého z dvoch NXT kociek komunikujúcich pomocou bluetooth a zo 4 motorov. Prvá NXT kocka je na kolesách a je spojená dlhou rampou s ďalším motorom na kolesách. Zabezpečuje presun panáčika v smere y. NXT kocka presúvajúca sa po rampe zabezpečuje presun panáčika v smere x a jeho zdvihnutie a položenie. Na tejto kocke sa na začiatku nastavuje tlačidlami Left button (desiatky) a Right button (jednotky) posun X a potom aj posun Y. Premenná Y sa odošle do druhej NXT kocky. Obe kocky potom zabezpečia potrebný presun vo svojom smere a druhá kocka opatrne položí panáčika.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Výnimočný design robota s 2 kockami, pekný plynulý pohyb, ale výsledná pozícia Spocka bola posunutá o viac ako 1cm, v druhom prípade zasa nevidíme, na aké súradnice sa Spock dostal. Ak vidíme dobre, tak sa mostový žeriav v druhej osi nepohybuje? Skúšali ste prepojiť NXT-éčka cez BT? Aj tak pri konverzných káblikoch bude problém naladiť čas, lebo vzdialenosť sa bude výrazne meniť podľa toho ako je nabitá baterka. Panáčik trochu padá a niekedy sa ho nepodarí spoľahlivo vyložiť. Vaše riešenie je ale veľmi prínosné, lebo je iné ako ostatné, ďakujeme!