Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: Teraboti

Assignment: Návrat Mr. Spocka

Robot na pohyb používa dva motory, ktoré ovládajú kolesá. Vie ísť rovno, aj zatáčať. Na meranie prejdenej vzdialenosti používa ultrazvukový senzor. Mr. Spock je umiestnený v teleportovacej kapsuly a na zadané miesto ho zloží robot pomocou ramena. Rameno je poháňané malým motorom.

Program je rozdelený na dve časti. V prvej sa pomocou tlačidiel na kocke zadávajú dve súradnice a v druhej robot prenáša Mr. Spocka na určené miesto.

Tlačidlami "vpravo" a "vľavo" sa mení pozícia korzora (podsvietené číslo) a tlačidlami "hore" a "dole" sa menia číslice od 0 do 9. Tlačidlami sa môže stláčať v ľubovoľnom poradí. Čísla pri zadávaní rolujú stále dokola. Tak isto roluje aj pozícia kurzora. Pre zadavanie súradnice sme pripravili dve miesta, takže maximálna hodnota súradnice je 99. Keby sme chceli aj 100, tak do programu stačí doplniť len ďalšiu pozíciu a dovoliť jej len hodnotu 0 a 1 a ešte ošetriť hodnotu, aby nebola väčia ako 100.  Všetky hodnoty sa dajú meniť až do stlačenia stredného tlačítka. Potom sa hodnoty súradníc uložia do premenných v kocke a robot ide umiestniť Mr. Spocka na určené súradnice. Pomocou ultrazvukového senzora meria vzdielinosť od steny a prepočítava ju na prejdenú vzdialenosť. Ak dosiahne x-sovú súradnicu, rak sa otočí o 90 stupňov a pokračuje v dosiahnutí y-novej súradnice. Zloží Mr. Spocka a vracia sa von z teleportovacieho priestoru.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Vidno, že ste si dali námahu s programom na načítanie vzdialenosti, zdá sa nám až neuveriteľné, že sa v ňom ešte vyznáte, neváhajte využiť procedúry i keď sú použité iba na jednom mieste, zvýši to čitateľnosť programu. Pekne ste využili ultrazvuk na presné dosiahnutie vzdialenosti. Na videu nevidieť, aké súradnice sa zadali do kocky, iba v poslednom prípade, kde bola odchýlka 2cm. Úloha je splnená, aj keď si nie sme celkom istí ako dopadne teleportovanie, ak astronaut sedí v kresle.