Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: Ladybirds

Assignment: FLL@home

Konštrukcia:

Na robota sme použili 3 motory (1. pohyb vpred/vzad;2. úchyt fľaše;3. nalievanie) a ultrasonický senzor.

Program:

Robot ide dopredu dovtedy, pokiaľ nezaznamená pomocou senzora fľašu. Chytí ju a kúsok nadvihne aby mohol zamerať pohár. Keď ho zamerá, tak fľašu ešte viac nakloní aby mohol vyliať vodu. Keď ju vyleje, tak fľašu vráti na toisté miesto, kde bola nazačiatku

 

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Pekné, presné pohyby. Robot sa pohybuje iba po jednej priamke a teda fľaša aj pohár musia byť špecificky umiestnené. Inak stručné, pekné, čisté a efektné riešenie. Ďakujeme!