Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: Wally team

Assignment: Tri oriešky

Využili sme 2 motory na pohon a otáčenie a 1 motor na uchopenie a zdvihnutie orieška. Úloha bola veľmi ľahká, ale zradil nás infrasenzor, pretože detekcia meraním vzdialeností nefungovala spoľahlivo a museli sme urobiť veľa pokusov. Okrem toho sme využili beacon vlastnosť infrasenzora na to, aby robot našiel štart. Tu nás infrasenzor zradil druhý krát, pretože fungoval iba na krátku vzdialenosť.

Hlavný program, ktorý rieši zadanú úlohu sa volá Program2, pomocou ostatných programov sme ladili hlavný program.

https://youtu.be/kDsFUy3gaSE

https://www.youtube.com/watch?v=kDsFUy3gaSE

 

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Pekne použili senzory aj ruka je pekne zostrojená, žiaľ nemajú to celkom spoľahlivé a aj to púšťanie zakaždým znova mi prekáža. Na lokalizáciu štartového rohu ste mohli použiť sveteľný senzor namiesto IR, lampa mieriaca na ihrisko je dosť výrazná. Ručné presunutie posledného orieška (pretože ho robot nenašiel), dopomáhanie robotovi k nájdeniu cesty k startu.