Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: LeGorazda

Assignment: Bránou

ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina

Zasielame naše riešenie tretej úlohy. Problém nám trochu robilo zadné koliesko lebo sa otáčalo kam len chcelo ale keď sa to upravilo všetko bolo ok. Na fotke sme zas iný dvaja ako minule, vždy keď sa fotíme je niekto na exkurzii, výlete alebo u lekára.

Video:


branou.rbt

Photos:

Videos:

Programs:

    Rating:

    Poslali ste nám veľmi prepracované riešenie po všetkých stránkach, ostáva nám len obdivovať vzorové zvládnutie úlohy - či už vhodnú šírku umiestnenia senzorov vzhľadom na šírku pásu, spoľahlivé rameno robota, alebo ubrzdenie pohybu robota pred cieľovou značkou kvôli presnému umiestneniu kocky na značku. Získavate 3 body a posielame vám cenu za toto kolo. Náš tip: vyrolované prípojky blokov môŽete kliknutím na stred dolnej strany bloku znova zrolovať a sprehľadniť tým program a dátové vodiče. Ak budete mať čas, môžete do hotového programu pridať krátke komentáre.