Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: The Benders

Assignment: Slnečník a ultrazvuk

== Slnečník ==

== Konštrukcia ==

Slnečník sme zostrojili tak, že jednotlivé lúče sú posúvané malým lineárnym posunov. Ten otáča jeden malý motor. Na lúčoch slnečníka je prilepený kruh poskladaný tak, aby sa lepšie zložil po zatvorení. Overili sme si, že v zadaní bolo vytvoriť slnečník a nie dáždnik a v strede "plachty" sme vystrihli dieru na predĺženú nosnú osku a kábel ku svetelnému senzoru. Slnečník s motorom je prichytený ku EV3 kocke na jednoduchom stojane.

== Program ==

Program v cykle kontroluje, či je svetlo alebo tma a podľa premennej stavu dáždnika sa rozhodne, či ho jeden krát zatvorí alebo otvorí a hneď si prepne premennú na opačný stav.

Tím A: Michal, Max, Adam T., Adam P. (ruka za notebookom), Dominik, Lukáš, Samo, Tomáš (odišiel skôr ako sme sa fotili)

== Ultrazvuk ==

== Postup ==

Na zisťovanie rozsahu ultrazvukového senzora sme si vybrali tri predmety rôznej veľkosti:
  • Samovho Sumo robota
  • valec z pneumatík
  • valček z malých diskov
Ku NXT kocke sme pripojili ultrazvukový senzor, kocku sme položili na kraj veľkého papiera a cez funkciu NXT kocky "Port view" sme sledovali, či bol predmet senzorom zachytený alebo nie. Miesto kde bol predmet viditeľný sme označili krížikom. Nepoužili sme žiadny vlastný program.

== Záver ==

Zistili sme, že tvar ohraničujúci rozsah nášho ultrazvukového senzoru pripomína vianočný stromček s vrcholom v senzore. :) Rozsah je menší pre menšie predmety a väčší pre väčšie predmety. Vyzerá to, akoby senzor dokázal "vidieť" predmety v troch zónach. Prvá najspoľahlivejšia má najširší záber a zaberá asi tretinu celého rozsahu. Druhá zaberá dve tretiny rozsahu, ale má záber široký asi len polovicu prvej zóny. Tretia zóna vidí najďalej, ale je to len veľmi úzky pás presne pred senzorom a nie je taká spoľahlivá, všimli sme si ju až pri veľkom predmete a dodatočne sme ju našli aj pri menšom. Minimálna veľkosť predmetu teda záleži aj od vzdialenosti.

Našli sme niekoľko miest, kde senzor predmet videl aj mimo zónu, prípadne ho nevidel v zóne, hlavne pri okrúhlych predmetoch. Keby sme mali viac času zamerali by sme sa aj na porovnanie rovnako veľkých predmetov rôznych tvarov, z minulosti vieme, že práve okrúhle predmety robia niekedy senzoru problém, lebo odrazia ultrazvuk rôznymi smermi. Ďalej sme si všimli, že na jednej strane mal senzor viac problémov, asi to súvisí s konštrukciou senzora (vysielač na jednej strane, prijímač na druhej strane). Mali sme málo času, tak sme skúšali len v jednej rovine, keby sme mali času viac, skúsili by sme overiť to čo sme si už dávnejšie všimli, že na výšku je rozsah menší ako na šírku. Sme zvedaví, čo namerali ostatné tímy.

Tím B: Adam B., Adam K., Adam P.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Riešené úlohy: slnečník, ultrazvuk.

1. Slnečník ste mohli skúsiť aj trocha väčší, tento toho veľmi veľa nezatieni. Konštrukcia mohla byť trocha robustnejšia. 2.5 b Ultrazvuk ste spracovali výborne, veľmi pekné riešenie a veľmi zaujimávé výsledky. 3b

2. Slnečník - 3b Ultrazvuk - 3b Zaujímavé zistenie ohľadom tvaru zóny.

3. Dobre spravený slnečník (3 body). Ultrazvuk je zdokumentovaný výborne, vidieť, že ste si na tom dali záležať.(3 body)

4. Za obe riešenia získavate 3b. Páči sa mi postup, ktorý ste zvolili pri úlohe s ultrazvukom.

Ďakujeme! a hurá na ďalšie kolá! :-)

Nevyužité body: doteraz: 2.3, spolu: 2.3 + 2.875 = 5.175